Doctor: ऑपरेशन चल रहा है। CA: Audit चल रहा है। MBA: Mar... - HindiJokes.Mobi
Himaŋshʋ Gʋpta: 3 years ago

Doctor: ऑपरेशन चल रहा है।
CA: Audit चल रहा है।
MBA: Marketing चल रही है।
Santa: Fogg चल रहा है।
Posted in: Jokes » Hindi Jokes